خیانت ممکن است برای هرفردی اتفاق بیافتد ! برای شما و همسر یا دوست پسر شما !

پس چطوری بفهمیم به ما خیانت شده یا نه ؟
خیانت ممکن است برای هرفردی اتفاق بیافتد ! برای شما و همسر یا دوست پسر شما !

پس چطوری بفهمیم به ما خیانت شده یا نه ؟


شما به دوست خودتون شک دارید که با دختری غیر از شما رابطه داره یا نه؟ چطوری مطمئن بشین که بهتون خیانت شده ؟ در اینجا ما 5 تا تغییر رو براتون میگیم که شاید این تغییرات زمینه ای باشه برای حضور فرد دیگری توی زندگیتون. و باید مراقب باشید تا زندگی شما همیشه عاشقانه و شاد باشه.

 

1) تغییر مدل لباس پوشیدن و مو

اگر دوست پسر شما سبک لباس پوشیدنش ناگهانی عوض بشه!  اگر تغییری توی مو،پوشین لباس یا شلوار باشه شاید دلیلی برای وارد شدن شخص دیگری در زندگیتان باشد !

 

2) لغو قرار ملاقات

اگر شما برای ساعت 7 قرار گذاشتید و بدون هیچ دلیلی و ناگهانی دوست شما تماس گرفته و قرار را لغو کند این واضح است که شاید شما بی ارزش شدید. و اگر چند بار تکرار شد نشان میدهد که پای کس دیگری در میان است

 

3) وقتی با تلفن حرف میزد به جای خلوت میرود !

وقتی شوهر شما یا دوست شما برای صحبت کردن با تلفن به جای خلوتی میرود که شما نباشید، طبیعتا چیزی هست که قصد دارد از شما مخفی کند.

 

4) بیرون نیامدن با شما

وقتی همسر شما یا دوست پسر شما کس دیگری را در زندگی داشته باشد، از این خواهد ترسید که شاید دوست دخترش شما دو نفر را باهم ببینید ! و همیشه از بیرون رفتن در اجتماع با شما عضبانی خواهد بود و متوجه اطراف است تا شما !

 

5) اهمیت ندادن به شما

اگر دوست پسر یا همسر شما برایش دیگر مهم نیست که شما چه نوع پوششی دارید،ناراحت هستید یا خوش حال و به شما بی توجه هست و همیشه شما را با دختران دیگری مقایسه میکند. باید شک کنید و به همسر خود نزدیک تر شوید !

 

نکته بسیار مهم: این 5 دلیل را هرگز مبنی برا این نگیرید که حتما کس دیگری توی زندگی شماست، شاید تقصیر خود شما باشد! شاید شما به همسرتان کم توجهی می کنید! برای یک زندگی عاشقانه باید هر دو طرف عاشقانه زندگی کنند.